Sa Bleda BBQ

Cuina exterior en fusta d’Iroko enllistonada i totalment integrada dins l’estructura d’obra.

RELATED PROJECT