Split House

Una cuina especial fabricada en taulell tricapa d’avet i lacada a l’aigua.

RELATED PROJECT